ABC-Correction-235

XAU/USD ABC Flat Correction Update

Kemas kini mencadangkan harga Emas berkemungkinan sedang bergerak didalam struktur ABC Flat Correction dimana gelombang (A)(hitam) berakhir pada paras rendah $2314 dan gelombang ( B )(hitam) pada paras rendah $2286. Ketika ini harga sedang menyelesaikan 5 gelombang pendakian untuk melengkapkan gelombang ((B)) sebelum penurunan dijangka untuk berlaku.

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

WXY-Correction-141

XAU/USD WXY Correction Update

Kemas kini menunjukkan harga Emas telah membuat satu ‘breakout’ dan harga telah tutup diatas ‘triangle’ ABCDE. Dicadangkan gelombang ( B )(hitam) telah diselesaikan pada paras rendah $2320.

Gelombang (C)(hitam) dijangka untuk diselesaikan disatu kawasan diantara $2349 – $2354 sebelum satu penurunan untuk dilakukan bagi menyelesaikan gelombang (D) (merah).

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

WXY-Correction-140

XAU/USD WXY Correction Update

Kemas kini menunjukkan harga Emas sedang bergerak didalam satu struktur ‘triangle’ untuk menyelesaikan gelombang ( B )(hitam) of (C)(merah) dan disini memperlihatkan dua senario dimana gelombang ( B )(hitam) ini boleh membuat ‘breakout’ dan diselesaikan.

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

WXY-Correction-1378

XAU/USD WXY Correction Update

Harga mencadangkan sedang bergerak didalam 3 gelombang pendakian dan penurunan dan berkemungkinan untuk dibentuk didalam satu struktur ‘triangle’ ABCDE untuk menyelesaikan gelombang (X)(biru) sebelum penurunan disambung semula.

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

WXY-Correction-137

XAU/USD WXY Correction Update

Kemas kini mencadangkan harga Emas sedang melakukan satu struktur ABC Flat Correction untuk gelombang (ii) of (A) of ( Y ). 3 gelombang pendakian dari paras rendah $2316 berakhir pada puncak $2334 dan kemudian harga melakukan penurunan didalam 3 gelombang yang juga dicadangkan sebagai Flat Correction yang berakhir pada paras rendah $2310.

Dijangka satu pendakian didalam 5 gelombang bakal berlaku untuk menyelesaikan gelombang (ii) sebelum penurunan yang lebih banyak untuk berlaku ke arah $2247 – $2205.

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

WXY-Correction-136

XAU/USD WXY Correction Update

Kemas kini mencadangkan 3 gelombang pendakian dari paras rendah 7 Jun telah berakhir pada paras tinggi $2368 dan setelah itu harga telah melakukan satu penurunan didalam 5 gelombang. Gelombang ini telah dilabel sebagai gelombang (X)(biru)

5 gelombang penurunan dari puncak $2368 akan hampir untuk diselesaikan dan 3 gelombang pengunduran pasaran akan berlaku untuk menyelesaikan gelombang (ii) of (A) of ( Y ).

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

WXY-Correction-135

XAU/USD WXY Correction

Kemas kini mencadangkan pendakian dari paras rendah $2295 akan berakhir tidak lama lagi dengan struktur dalaman terbentuk sebagai ABC Expanded Flat Correction. Satu penurunan dijangka untuk berlaku ke arah $2279 – $2272 untuk menyelesaikan 3 gelombang penurunan dari puncak $2341 dan berakhir sebagai ABC Flat Correction sebelum memulakan pendakian ke arah $2380 untuk menyelesaikan gelombang (X)(biru).

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

WXY-Correction-134

XAU/USD WXY Correction Update

Kemas kini menunjukkan WXY Corrective Wave telah selesai pada puncak $2341 dan dari situ harga telah melakukan satu penurunan didalam 5 gelombang. Ketika ini harga sedang melakukan satu pengunduran pasaran didalam 3 gelombang untuk menyelesaikan gelombang (ii) of C of ( Y ).

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

WXY-Correction-133

XAU/USD WXY Correction

Ketika ini harga sedang berada didalam keadaan ‘ranging’ dan berkemungkinan sedang bergerak didalam struktur ‘triangle’ Wave B of Y. Hanya 6 hayunan telah dilakukan dan satu lagi hayunan pendakian dijangka untuk berlaku ke arah satu kawasan antara $2324 – $2341 untuk melengkapkan seluruh struktur WXY Corrective Wave.

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.