ABC-Correction-27-6

USD/JPY ABC Correction Update

Kemas kini menunjukkan harga kini sedang menghampiri untuk menyelesaikan satu pengunduran pasaran didalam 3 gelombang ABC Corrective Wave sebelum satu pendakian bersambung semula.

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *