WXY-Correction-110

XAU/USD WXY Correction Update

Kemas kini mencadangkan gelombang ((X)) diselesaikan pada puncak $1931. Penurunan dijangka untuk berlaku didalam 3 gelobambang ABC ke arah satu kawasan yang kenal pasti diantara $1882 – $1869 untuk melengkapkan seluruh struktur WXY Corrective Wave ini sebelum menyambung semula pendakian ke arah $1968 untuk gelombang ((v)) dan seterusnya menyelesaikan 5 gelombang pendakian dari paras rendah $1773.

Disclaimer: Analisa ini hanya berdasarkan potensi dan kebarangkalian yang mungkin/boleh berlaku. Saya tidak bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan analisa ini.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *